GLT & GMT TEAM
GLT TEAM


KISHAN KR PODDAR
(M) 98310 30221
kishan@poddarca.com
HC : Calcutta CosmopolitanGOPI DHUWALIA, MJF
(M) 9331054634
dhuwaliagopi@yahoo.com
HC : Calcutta Kankurgachi


SUSHIL KHAITAN
(M) 98300 50116
skhaitan@ashokaworld.com
HC : Calcutta MegacityMANOJ BANTHIA
(M) 98304 82540
mbanthia2010@gmail.com
HC : Calcutta TollygungeMANOJ PARASRAMPURIA
(M) 98302 73049
manojparasrampuriya@gmail.com
HC : Calcutta RegencyGMT TEAM


MURARI LAL MURARKA
(M) 98300 43442
murarimurarka@gmail.com
HC : Calcutta SaltlakeRAJ KUMAR AGARWAL

(M) 9831005393
lionraj@gmail.com
HC : Calcutta Circular


MOTI MANOT

(M) 98310 30623
motimanot@gmail.com
HC : Liluah


MAYAPATI KHEMKA
(M) 98310 21474
mayapati.khemka@gmail.com
HC : Calcutta Kankurgachhi


PAWAN KR GUPTA
(M) 98316 01653
pawangupta_1@yahoo.co.in
HC : Calcutta Cosmopolitan